Referater fra bestyrelsesmøder


§ 13. Regionsbestyrelsen konstituerer sig hvert år, snarest efter generalforsamlingen, med næstformand og kasserer. Næstformanden træder i enhver henseende i formandens sted ved dennes forfald.

 

Stk. 2. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens nærmere bestemmelse eller efter begæring af to bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse skal ske med højst 3 ugers og mindst 1 uges varsel. Formanden er forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde senest 7 dage efter at begæring herom er fremsat. Formanden leder bestyrelsens møder.

 

Stk. 3. Der udarbejdes referat over bestyrelsens beslutninger

2024:

Referat 3.januar 2024.pdf

2023:

 Referat 7. nov. 2023.pdf

15. august 2023.pdf

6. juni 2023.pdf

2022:

6_jan_2022.pdf

24.feb_2022.pdf

7. juni 2022.pdf

6. sept 2022.pdf2021:

ref_bestyrelsesmøde_9._aug_2021.pdf   

Bestyrelses_møde_juni_2021.pdf

bestyrelsesmøde_22_marts_2021.pdf

januar_2021.pdf2020:

28juli2020.pdf

21. september.pdf

bestyrelsesm_9.juni_2020.pdf

februar 2020

januar 090120.pdf


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram