Generalforsamling


Hvert år i perioden 14. til 25. marts bliver der afholdt generalforsamling. Regionsbestyrelsen fastsætter datoen. 


Regionsbestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 2 ugers varsel i forbundets officielle medlemsblad eller ved direkte meddelelse til medlemmerne.

Alle i regionen bosatte medlemmer har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.

Regionsbestyrelsen består af regionsformand og 4 medlemmer. 

Valgperioden er 2 år.

I år med lige årstal vælges regionsformanden og regionens medlem af hovedbestyrelsen.
Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Derudover vælges der yderligere 1 repræsentant for hver fulde 20 medlemmer af regionen + 2 suppleanter. Valgperioden for repræsentanterne er ligeledes 2 år, mens suppleanterne kun er valgt for 1 år.Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 4 stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning om regionens (områdets) virksomhed i det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år.

4. Regionens Hovedbestyrelsesmedlem orienterer om Hovedbestyrelsens arbejde i det forløbne år.

5. Behandling af regionens (områdets) årsregnskab for det forløbne år.
6. Valg af regionsformand ( i lige år)

7. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter

8. Valg af hovedbestyrelsesmedlem  ( i lige år)

9. Valg af repræsentant og suppleant til Ung i DV

10. Valg af repræsentanter og suppleanter

11. Eventuelt.

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram